MỨC PHẠT KHI LÀM MẤT HÓA ĐƠN GTGT

Kể từ ngày 02/3/2014 Theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17 /1/2014 của Bộ tài chính: Quy định các mức phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể như sau: down thông tư 1. Mất hóa đơn GTGT chưa làm thông báo phát hành hóa đơn: Không xử phạt: -...

Mức thuế suất thuế TNDN năm 2014

Mức thuế suất thuế TNDN năm 2014 Năm 2014 có rất nhiều luật và chính sách thuế thay đổi. Bạn đã biết doanh nghiệp mình áp dụng mức thuế TNDN là bao nhiêu %? Kế Toán ANZ thu thập và giới thiệu đến các bạn mức thuế suất thuế TNDN năm 2014 cụ...

Các Khoản Chi Phí Bị Khống Chế 2014

Kể từ ngày 02/08/2014 theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 và Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 của BTC quy định các khoản chi phí bị khống chế cụ thể như sau: - Mức không chế 15% áp dụng đối với các khoản chi phí bao gồm: Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại,...

Thủ tục và Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội

  Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo hay bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mát thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào...

Cách tính tiền phạt nộp chậm thuế mới nhất

Hướng dẫn về cách tính tiền chậm nộp thuế từ ngày 01/07/2013 được ban hành theo Công văn số 4216/TCT- QLN ngày 05/12/2013. * Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2013 thì tiền chậm nộp được tính như sau: + 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm...

Mức lương tối thiểu vùng 2014 mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng năm 2014 mới nhất là từ 1.900.000 đến 2.700.000 đồng/tháng theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức.   Kể từ ngày 1/1/2014 theo...

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2014 mới nhất

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2014 để đóng BHXH theo các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ.   Kể từ ngày 01/05/2013 theo Điều 93 của Bộ luật Lao động năm 2012: Các doanh nghiệp không phải làm thủ tục đăng ký thang...

Thông tư 119/2014/TT-BTC Thay đổi điều kiện áp dụng Khấu trừ thuế GTGT

Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, DN mới thành lập có đầu tư mua sắm TSCĐ thì được áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ, không phân biệt mức đầu tư trên hay dưới 01 tỷ đồng như trước. Đối với DN mới thành lập đạt mức doanh thu dưới 01 tỷ...

Báo giá các khóa học và dịch vụ

  BÁO GIÁ KHÓA HỌC Kế toán ANZ với kinh nghiêm 10 năm trong nghề cam kết mang lại cho các bạn các khóa học Tin học - Kế toán có chất lượng tốt nhất, hiệu quả nhất. Chúng tôi nhận làm dịch vụ kế toán, tư vấn thuế cho các loại...

Mẫu Cam kết 23

Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BẢN CAM KẾT             Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)……………………………….. 1. Tên tôi là: ……………………………...……….……………...................................... 2. Mã số...
Trang 3 / 512345