1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm..thue mon bai

Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn  chi phí thuế môn bài được tính dựa vào số vốn đăng ký hay vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

Bậc thuế môn bài cho các tổ chức kinh tế:

Bậc thuế

Vốn điều lệ

Mức thuế phải đóng cả năm

Bậc 1

> 10 tỷ

3.000.00

Bậc 2

từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến 5 tỷ

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

Đối với hộ sản xuất kinh doanh các thể, nhóm người lao động thuộc các cơ sở nhận khoán kinh doanh, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc được nộp theo thu nhập bình quân tháng như sau:

Bậc thuế

Thu nhập đ/ tháng

Mức thuế môn bài

Bậc 1

Trên 1.500.000

1.000.000

Bậc 2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

Bậc 3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

Bậc 4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

Bậc 5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

Bậc 6

Dưới 300.000

50.000

2. Nộp thuế môn bài:

– Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm tài chính.

– Cơ sở kinh doanh mới thành lập nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm thì phải đóng 100% mức thuế môn bài cả năm.

– Doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng cuối năm thì phải đóng 50% mức thuế môn bài cả năm