THAM GIA BẢO HIỂN XÃ HỘIBảo hiểm xã hội là sự đảm bảo hay bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mát thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội khá rườm rà, phức tạp, mỗi nơi mỗi kiểu để hành Doanh nghiệp. Mặc dù trên website các đơn vị bảo hiểm có công bố danh sách các mẫu biểu cần thực hiện và cho download nhưng thực tế khi làm việc với các cơ quan này Doanh nghiệp phải tiếp tục mua mẫu biểu và tài liệu hướng dẫn.

Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội gồm có:

+ Phiếu đăng ký tham gia BHXH.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập

+ Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (nếu có)

+ Bảng đăng ký sử dụng lao động (đã được đăng ký với cơ quan lao động).

+ Thang, bảng lương (đã được đăng ký với cơ quan lao động).

+ Mẫu 01a-TBH : “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” và mẫu 03a-TBH: “Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN”

+ HĐLĐ hoặc quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển…

Đơn vị đăng ký trễ so với giấy phép, bổ sung thêm:

+ Công văn giải trình lý do chậm đăng ký BHXH cho người lao động theo quy định.

+ Bảng lương thực tế của đơn vị cóký nhận của NLĐ từ ngày thành

Nếu có lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc:

+ Giấy xác nhận tham gia BHXH ở nơi khác (đối với NLĐ giao kết nhiều HĐLĐ.

+ Photo thẻ hưu trí (nếu đang lĩnh lương hưu).

Đơn vị đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến. Bổ sung thêm:

+ Thông báo bết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH tham gia trước đó.

Thời gian nộp hồ sơ :

Đơn vị nộp hồ sơ vào các buổi sáng trong tuần, từ ngày 1 đến ngày 20 hàng tháng

Thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày làm việc

Thời gian hướng dẫn đơn vị mới: Sáng Thứ 5 hàng tuần, bắt đầu 08h00.

 

Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 2012 đến 2013

Các khoản trích theo lương

DN (%)

NLĐ (%)

Cộng (%)

1. BHXH

17

7

24

2. BHYT

3

1,5

4,5

3. BHTN

1

1

2

4. KPCĐ

2

2

Cộng (%) 23

9,5

32,5