Mức lương tối thiểu vùng năm 2014 mới nhất là từ 1.900.000 đến 2.700.000 đồng/tháng theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức.

 

Kể từ ngày 1/1/2014 theo Điều 3 Nghị định số 182/2013/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho doanh nghiệp tăng từ 14,29 – 16,67 %, cụ thể như sau:

a) Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN thuộc địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN thuộc địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN thuộc địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN thuộc địa bàn thuộc vùng IV.

– Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng các bạn xem tại đây: Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm:

mức lương tối thiểu vùng

–  Mức lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

– Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy: Mức lương tối thiểu của người đã qua học nghề  (Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học…) là:

 

a) Vùng I: 2.700.000 + (2.700.000 x 7%) = 2.889.000 đồng/tháng

b) Vùng II: 2.400.000 + (2.400.000 x 7%) = 2.568.000 đồng/tháng

c) Vùng III: 2.100.000 + (2.100.000 x 7%) = 2.247.000 đồng/tháng

d) Vùng IV: 1.900.000 + (1.900.000 x 7%) = 2.033.000 đồng/tháng

 

Ngoài ra các bạn cũng nên xem thêm: Tỷ lệ trích các khoản theo lương

 

Ví dụ: Kế toán ANZ là DN hoạt động trên địa bàn Hà Nội thuộc vùng I.

– Mức lương cơ bản Kế toán ANZ trả cho nhân viên văn phòng đã tốt nghiệp cao đẳng không thấp hơn:  2.700.000 + (2.700.000  x  7%) =2.889.000đ

– Doanh nghiệp nên làm tròn lên thành 2 triệu 9 trở lên.

– Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng, DN xác định, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và mức lương ghi trong hợp đồng lao động của người lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

 

Sau khi đã xác định được mức lương tối thiểu vùng các bạn cần đăng ký BHXH, BHYT… Chi tiết các bạn xem thêm tại đây: Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

 

Kế toán ANZ chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0915.010.885

Email: ketoananz@gmail.com

Yahoo: ketoananz@yahoo.com