imagesDOWN BIỂU MẪU

* Điều kiện đăng ký Nộp thuế điện tửNNT tự nguyện đăng ký nộp thuế điện tử khi có đủ các điều kiện sau:

  • Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
  • Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.
  • Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.
  • Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.
  • Có tài khoản tại NHTM.
  • Trong thời điểm hiện tại, NNT muốn sử dụng dịch vụ cần có tài khoản tại 03 ngân hàng đã phối hợp với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ và thuộc địa bàn quản lý của Cục Thuế, Chi cục Thuế tại 18 tỉnh đã triển khai Nộp thuế điện tử.