Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.7HTKK-3.1.7-ke-toan-anz

Theo thông báo ngày 08/08/2013 của Tổng Cục thuế theo đó 2 ứng dụng sẽ được nâng cấp là ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.7, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.11 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai thuế từ ngày 01/7/2013 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN và Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hoá đơn

Các bạn có thể download tại đây nhé:

https://www.dropbox.com/s/xh6wdqbewe02ybl/HTKK1608_v3.1.7.rar

https://www.dropbox.com/s/oaivmviiko3eiif/Tai%2Blieu%2BHDSD_HTKK_v3%2B1%2B7.rar