Tin Học

Ms Office 2003, 2007, 2010

Các bạn sẽ được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao

Đào tạo kế toán

Đào tạo kế toán trên các loại hình DN: Sản xuất, xây lắp, thương mại, dịch vụ

Các bạn sẽ được học hoàn toàn trên các chứng từ mới nhất của các doanh nghiệp đang hoạt động

Dịch vụ kế toán

Các gói dịch vụ kế toán đa dạng

Phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp mới thành lập với chi phí hợp lý.

Thực tập

Hướng dẫn sinh viên thực tập kế toán

Các bạn sẽ được hướng dẫn viết luận văn, báo cáo thực tậpTin mới đưa